Universitat de Lleida  
   
 

Història de l'Art

La història de l’art té com a objectiu estudiar l’art no sols com un reflex, sinó com un agent de la història. Així, com tota història especial també la història de l’art s’integra en la història global, general, en bona part elaborada i construida per l’art. I això perquè, en si mateix l’art és globalitat, ja que una obra humana es converteix en obra d’art quan la consciència de qui la rep la jutja com a tal, i per això la història de l’art no és solament la història dels personatges i dels objectes, sinó més bé la història dels judicis i dels valors, la qual cosa es precisament el que procurem fer en aquesta Unitat Departamental en el seu conjunt. Llavors, amb aquesta voluntat de situar l’obra d’art en la seva historicitat, es pretén aconseguir un tractament realment científic del producte artístic: descripció evidentment, i anàlisi, i valoració, però sobretot nexes de causalitat, explicació de les acumulacions de resultats similars, enquadrament,…En síntesi la immersió en la seva cultura és allò que en conjunt permet entendre la història de l’art com la ciència del fenomen artístic.