(Barcelona, 1961) és professora titular d’Història de l’Art de l’Alta Edat Mitjana a la Universitat de Lleida. La seva recerca se centra en l’art romànic, especialment en l’arquitectura i l’escultura, camp en el que ha publicat diversos treballs, dels quals en destaquen els dedicats al monestir de Sant Pere de Rodes i als claustres de la catedral de Girona i del monestir de Sant Cugat del Vallès. Ha treballat en diferents projectes museogràfics i de patrimoni, entre els que destaca el de la Seu Vella de Lleida. Forma part del grup de recerca consolidat de la Universitat de Barcelona: "Ars Picta".