Ha cursat estudis de música al Conservatori de Barcelona, de Filosofia i de Musicologia a la UAB i de Liturgia a la Facultat de Teologia de Catalunya. És el director del Laboratori de Musicologia i de l’Aula de Música de la UdL. La seva recerca es centra principalment en els repertoris litúrgics monòdics medievals, el cant pla dels segles XV i XVI i la impremta i la tipografia musicals a la Península Ibèrica. És director de la col·lecció "DeMusica" de Edition Reichenberger (Kassel) i responsable d’altres sèries editorials dedicades a estudis de música i musicologia. És membre de l’"International Musicological Society Study Group Cantus Planus" i de diverses societats científiques ("International Musicological Society", "Sociedad Española de Musicología", "Societat Catalana de Musicologia-IEC"). Forma part del grup de recerca consolidat en estudis medievals "Espai, poder i cultura"