Universitat de Lleida  
   

 

  Entrada principal de l'edifici del Rectorat, sobre el paviment de la cual hi ha l'obra "Pont de terra" de l'artista Jaume Plensa.


Nascut el 1995 arran de la divisiů de l'antic Departament de Geografia i HistÚria en tres nous Departaments, el Departament d'Historia de l'Art i HistÚria Socialde la Universitat de Lleida, integra el professorat de les dues Unitats Departamentals homÚnimes: HistÚria de l'Art i HistÚria Social, i imparteix docŤncia universitaria bŗsicament a la Facultat de Lletres, perÚ tambť ho fa a la d'Educaciů, Psicologia i Treball Social; a la de Dret, Economia i Turisme; a la de CiŤncies de la Salut  i a l'Escola TŤcnica Superior d'Enginyeria Agrŗria. N'han estat directors, fins l'actualitat, el Dr. Frederic Vilŗ Tornos (1995-1998), la Dra. Imma Lorťs Otzet (1998-2001), el Dr. Roberto FernŠndez DŪaz (2001-2007), el Dr. Ximo Company Climent (2007-2010), la Dra. Maria Josť Vilalta Escobar (2010-2016) , el Dr. Antoni Passola Tejedor (2016-2019), i, des del febrer del 2019, la Dra. Imma Lorťs Otzet.

MEM“RIA

 Actualitats