Presentació

 Descarregar Pdf

El Departament d’Història de l’Art i Història Social es va constituir el 1995 arran de la reestructuració dels departaments a la UdL i de la de la divisió de l’antic Departament de Geografia i Història. S’estructura en dues unitats departamentals corresponents als àmbits d’Història Social i d’Història de l’Art. El seu objectiu és organitzar i promoure la docència i la recerca de les àrees de coneixement d’Història de l’art, Música, Història moderna i Antropologia social.

El professorat del departament imparteix docència en els graus d’Història, d’Història de l’art i gestió del patrimoni artístic, i en el grau conjunt amb la Universitat Oberta de Catalunya d’Història, Geografia i Història de l’Art, tots tres de la Facultat de Lletres. També participa en la docència dels graus  de les Facultats de Dret, Economia i Turisme, Medecina i Infermeria.

Han exercit la direcció del departament el Dr. Frederic Vilà Tornos (1995-1998), la Dra. Imma Lorés Otzet (1998-2001), el Dr. Roberto Fernández Díaz (2001-2007), el Dr. Ximo Company Climent (2007-2010), la Dra. Maria José Vilalta Escobar (2010-2016) , el Dr. Antoni Passola Tejedor (2016-2019), i, des del febrer del 2019, la Dra. Imma Lorés.

Notícies